نوشته های پراکنده خسرو سینا


سخنرانی علمی  :  دانشگاه آزاد اسلامي
اجازه بدهيد بحث مفصل نقاشی کودکان را با جمله ای از« لوکه » روانشناس معروف آغاز کنيم که می گويد کودک در نقاشی که می کشد چندان پايبند شکل نيست و نقاشی را برای نقاشی نمی خواهد بلکه هدف او معرفی و شناساندن چيزی است که غايب است. با تفسير اين نظر می توانيم نتيجه بگيريم که در نقاشی کودکان زيبايی زياد مطرح نيست بلکه آنچه که مهم است معنا و مفهوم است،  برای کودک نقاشی او بهتر زبان سخن گفتن، گلايه کردن، فرياد زدن، خنديدن، و گريه کردن است. کودک با نقاشی به ما کنايه می زند آگاهانه، مبهم و ناخودآگاه از اينرو دانشمندان بسيار برجسته در علم روانشناسی کودک،موضوع  نقاشی را بستر مناسبی برای تحليل شخصيت می دانند و نظريات جالب توجهی را ارائه کرده اند که در اين جستار بر آن شدم تا بطور مختصر اشاراتی به آن داشته و حضار محترم را با دنيای پر راز و رمز نقاشی وبالاخص رنگ و نحوه شناساندن آن به كودكان  آشنا سازم
براي شروع لازم ميدانم نکاتی را عرض كنم كه اين اصول ميتواند زيربناي بقيه صحبت هاي ما ونيز انگيزه اصلي طرح چنين موضوعي در اين مجلس باشد .
لطفاجهت دريافت متن كامل ايميلي با عنوان " درخواست مقاله" براي من بفرستيد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سینا  |